De Stichting Kunstgreep is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd.

Naam van de instelling: Stichting Kunstgreep
Publieksnaam: Kunstgreep

Rechtspersoon: Stichting met volledige rechtsbevoegdheid
RSIN/fiscaal nummer: 859421703

Post en bezoekadres: Doelland 6, 1135 AH Edam
Telefoonnummer: 0299 743436
Email adres: info@kunstgreep.eu

Doelstelling: Met muziektheater en workshops aandacht vragen voor het groeiende probleem van armoede in Nederland. Mensen in de schuldsanering een kans bieden om hun leven weer op de rit te krijgen door middel van theater.

Beleidsplan Het beleidsplan is hier te downloaden (pdf)

KvK nummer: 73251666

Bestuur van de Stichting Kunstgreep:

Yt Stoker, voorzitter
Ineke Apotheker, penningmeester
Angelika Finger, secretaris
Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid; alle voorkomende werkzaamheden worden gedaan op vrijwillige basis zonder enige beloning.

Actueel verslag van onze activiteiten:

Financieel: