Doneren serie ‘Stap uit de schaduw’

Kunstgreep roept u op om verdere voorstellingen van het muziektheaterproject mogelijk te maken. Zo kunnen we laten zien wat onze werkwijze is en wat het kan betekenen. Met de reacties gaan we de serie verder afmaken. U steunt ons op een heel belangrijk moment! Bij voorbaat dank! 

Algemeen rekeningnummer voor sponsoring:

IBAN NL84 RABO 0342988409

tnv. Stichting Kunstgreep